Dr. Rob Nepveu

Godsdienstfenomenoloog, studie theologie in Leiden. Promotie aldaar (1977).

Rob Nepveu behoort tot de religieus-humanistische stroming binnen Vrijzinnigen Nederland.
De vrijzinnig-Christelijke traditie vormt een belangrijke inspiratiebron voor deze stroming naast andere, waaronder vooral ook de Westerse filosofie.


Overdenkingen:
Mythe en historie
12 mei 2024
Waarden
14 april 2024
Over transponeren gesproken
10 maart 2024
Hoop
10 februari 2024
Hoe om te gaan met de werkelijkheid en met onszelf
07 januari 2024
Naar het Licht
10 december 2023
Dienstbaarheid
12 november 2023
Op zoek naar houvast
15 oktober 2023
Grensoverschrijding en grensvervaging
17 september 2023
Zwak – blauwe punt – Moeder Aarde
20 augustus 2023
Als het ware
09 juli 2023
Pinksteren
28 mei 2023
Geloof, hoop en liefde
16 april 2023
Getal en woord
12 maart 2023
Tijd en eeuwigheid
12 februari 2023
Religie en realiteit
15 januari 2023
Van onzekerkeid naar zekerheid
13 november 2022
Onderweg .... maar waarheen?
09 oktober 2022
Gedachten bij de 4 jaargetijden
21 augustus 2022
Zoekt en gij zult vinden
10 juli 2022
Jodendom, Christendom en Islam
19 juni 2022
Religie en realiteit
22 mei 2022
Wat is de mens?
24 april 2022
Religie: geloven of ervaren?
13 maart 2022
Is het Christendom achterhaald?
23 januari 2022
Het geschenk. Over geven en nemen.
05 december 2021
Geloofwaardig
14 november 2021
een geestelijke voorhoede?
24 oktober 2021
Verder kijken
12 september 2021
Zijn wij allen schuldig?
22 augustus 2021
Komen wij steeds verder?
11 juli 2021
Alles heeft zijn tijd
16 mei 2021
Wantrouwen en vertrouwen
18 april 2021
Wat is waarheid?
14 maart 2021
De Bijbel ook eens anders lezen
13 december 2020
‘Gewoon jezelf zijn' (Haya van Someren) en ‘Ken uzelf ‘(Delphi)
15 november 2020
Wat verbindt ons?
11 oktober 2020
Verder kijken
13 september 2020
Leven we in de best-denkbare wereld?
23 augustus 2020
Begrijpen en verstaan
08 maart 2020
Tijd
09 februari 2020
Op zoek naar licht
08 december 2019
Eenvoud is het kenmerk van het ware (Boerhaave 1668-1738)
10 november 2019
Liever klein dan groot?
13 oktober 2019
Van honden, katten en mensen
08 september 2019
Religieus perspectief
18 augustus 2019
Over chaos en orde
14 juli 2019
Over de verbetering van mens en samenleving
16 juni 2019
Wat is de mens?
12 mei 2019
De betekenis van de mythe van de zondeval
14 april 2019
Religie, waarheid en werkelijkheid
16 september 2018
Is onze cultuur nog Christelijk te noemen?
15 juli 2018
Wat betekent Jezus nog voor ons?
06 mei 2018
Spreken over boven gaat over beneden
29 april 2018
Mysterie der werkelijkheid
11 maart 2018
De goede oude tijd?
14 januari 2018
Vrijzinnig geloof in deze moderne tijd
17 december 2017
Hebben wij een vrije wil?
12 november 2017
Religie en het concrete bestaan
22 oktober 2017
Schepping
10 september 2017
Mythe en waarheid
18 juni 2017
Openbaring. Wat houdt dat in?
09 april 2017
Geplukte kip of gouden ei
12 februari 2017
Survival en actualiteit
04 december 2016
Secularisatie en religie
23 oktober 2016
Vasthouden of loslaten
04 september 2016
Religieus humanisme
26 juni 2016
Leidt vrijzinnigheid tot ongeloof of juist tot geloof?
14 februari 2016
Hoezo vrijzinnig?
03 januari 2016
Zijn wij nog christelijk te noemen?
22 november 2015
Religieus besef en hoe nu verder?
13 september 2015
Wat is vrijzinnig?
04 januari 2015
Wat is openbaring?
04 augustus 2014
Geloven in God
15 juni 2014
Bestaansverheldering
09 februari 2014
Uit de kunst
06 september 2013
Taal en religie
10 februari 2013
Een andere kijk op God
09 augustus 2012
Waar of werkelijk?
13 februari 2011
Wie was eigenlijk Jezus van Nazareth?
29 augustus 2010
Waarom nog naar de kerk gaan
06 december 2009
Pinksteren, het feest van enthousiasme
31 mei 2009
Pinksteren, het feest van enthousiasme
31 mei 2009

Wat is waarheid?

Johannes 18.38
Pilatus zeide tot Hem: Wat is waarheid? En als hij dat gezegd had, ging hij
wederom uit tot de Joden, en zeide tot hen: Ik vind geen schuld in Hem.

 

  1. Bijbelkenners zullen deze woorden herkennen. Zeer bijbelvaste toehoorders zullen zich herinneren dat dit woorden zijn die Pilatus worden toegedicht als reactie op woorde die Jezus in de mond werden gelegd. Jezus spreekt in het evangelie van Johannes zo heel anders dan in de andere evangeliën dat men moet aannemen dat de schrijver vond dat Jezus die woorden zou hebben kunnen uitspreken zonder dat dat het geval was. Dat gebeurde vaak in de Oudheid. De teksten van het NT willen getuigen van het geloof in Jezus als zijnde de Messias. Ze vormen geen geschiedschrijving in de moderne zin.
  2. In het verleden was voor de meeste mensen de kerk de hoedster van waarheid. De Rooms-Katholieke kerk ging hierbij uit van twee pijlers: de Bijbel en de traditie.
    De Protestantse kerken kenden slechts één fundament: de Bijbel.
  3. In de 17e eeuw ontstond er een heel nieuwe wijze van denken. Deze denkwijze was geïnitieerd door Descartes (1596-1650). Deze denker begon met een methodische twijfel die alles betwijfelde. Toen besefte hij dat één ding niet kan worden betwijfeld: het denken. Hij concludeerde: cogito ergo sum: ik denk dus ik ben. Descartes ging ervan uit dat als men goed denkt waarheid wordt ontdekt.
  4. Als men uitgaat van de ratio, de rede, zal men ook de Bijbel en de traditie aan een redelijk oordeel willen onderwerpen. Het waren de Modernen, later Vrijzinnigen genaamd, die de Bijbel historisch-kritisch gingen onderzoeken. Kritisch betekent: onderscheid makend. Deze geleerden bestudeerden de Bijbel niet als zou deze Gods woord vormen, maar als zuiver menselijke geschriften.
  5. Wat is waarheid? Die vraag kan vanuit een negatieve dan wel een positieve instelling worden gesteld. Bij Pilatus was die instelling negatief. Zijn vraag was een cynische. Hij verwachtte geen positief antwoord. Positief is de instelling bij wetenschappers. Zij verwachten dat hun vragen en onderzoeken tot waarheidsvinding zullen leiden. De Vrijzinnigen stellen ook hun vragen betreffende de Bijbel en de Christelijke leerstellingen vanuit een positieve instelling. Hun kritische zin moet hen vaak traditionele opvattingen doen verwerpen, maar zij verwachten dat zij zo meer waarheid leren kennen. Zij denken echter nooit waarheid te zullen bezitten. Zij nemen de wetenschap zeer serieus en stellen zich open voor oude en nieuwe wijsgerige inzichten.
  6. Vrijzinnigen kunnen zich echter niet vinden in postmoderne relativeringen van opvattingen, waarbij alle uitspraken van mensen even waar dan wel onwaar worden geacht.
  7. Interessant is tenslotte de visie van de wijsgeer Heidegger die waarheid t.a.v. ‘het zijn‘ omschrijft als ‘ont-berging’. Daarmee is bedoeld dat we soms even het Mysterie ontwaren, terwijl dat in de diepste zin verborgen blijft.