Mr.drs. Johan de Wit

Mr. drs. Johan de Wit is onze voorganger. Hij is in Leiden en in Kampen opgeleid tot jurist en theoloog. Naar eigen zeggen heeft hij zijn theologische studie ervaren als een heel uitgebreide cursus algemene ontwikkeling.

 

De verbeelding waartoe de menselijke geest in staat is, blijft hem verwonderen en vanuit die verwondering spoort hij ons aan tot zelfonderzoek.

Alles begint en eindigt bij het kennen van jezelf en wat ons is overgeleverd uit de oude boeken en met name de leringen en uitspraken van Jezus helpen ons daarbij. Door het filter van de man uit Nazareth kunnen wij de wereld anders zien dan wij gewend zijn en dat is, aldus Johan de Wit, het grote geheim van religieus zijn.

 

De vrijzinnigheid is voor hem de enige geloofsrichting waarin het raadsel van de verhouding tussen God en mens en ons bestaan in deze wereld op een aanvaardbare en voorstelbare manier ter sprake gebracht wordt.


Overdenkingen:
Pinksteren
19 mei 2024
religie en natuur
21 april 2024
Pasen
31 maart 2024
De zaaier
18 februari 2024
De plaats die je inneemt
21 januari 2024
licht en liefde
25 december 2023
de rijke jongeling
19 november 2023
In de storm
22 oktober 2023
De grensoverschrijdingen van Jezus
10 september 2023
De zaligsprekingen
18 juni 2023
Het vijfde gebod (eert uw vader en moeder)
14 mei 2023
paasoverdenking
09 april 2023
Oordelen
19 maart 2023
De schepping
19 februari 2023
schepping of evolutie
22 januari 2023
kerstoverdenking 2022
25 december 2022
Het offer van Abraham
20 november 2022
Zorgen voor de dag van morgen
16 oktober 2022
De menselijke geest
18 september 2022
herbezinning
04 september 2022
Pinksteroverdenking
05 juni 2022
De Christus van Paulus
15 mei 2022
Paasoverdenking
17 april 2022
Jotam
20 maart 2022
De onzekerheid van de ziel
20 februari 2022
Overdenking (Jezus en de armen)
16 januari 2022
Kerstoverdenking Zeist
25 december 2021
Grenzen van het ego
12 december 2021
Ruth
21 november 2021
Twijfels
17 oktober 2021
Overdenking (Jeremia en Jezus)
19 september 2021
Overdenking (David en Goliath)
15 augustus 2021
demonen
13 juni 2021
Pinksteroverdenking
23 mei 2021
Kerstoverdenking 2020
25 december 2020
150 jaar vrijzinnigheid
22 november 2020
De rijke jongeling
18 oktober 2020
Omgang met elkaar
20 september 2020
overdenking
16 augustus 2020
de creativiteit van eva
21 juni 2020
Paasboodschap 2020
12 april 2020
overdenking Jezus
16 februari 2020
Overdenking Simson
19 januari 2020
kerstoverdenking
25 december 2019
de vrijheid van Paulus
15 december 2019
overdenking
24 november 2019
spiritualiteit toen en nu
20 oktober 2019
Overdenking (wantrouwen machthebbers)
15 september 2019
klein en groot
01 september 2019
Pinksteroverdenking
09 juni 2019
de vrouw
19 mei 2019
de zin van religie
20 januari 2019
spiritualiteit van kerst
25 december 2018
Het kinderpardon
09 december 2018
Vertrouwen
09 december 2018
overdenking (verlies van godsbeelden)
25 november 2018
Overgangen
21 oktober 2018
De anderen
02 september 2018
De richting van je leven
17 juni 2018
Overdenking Pinksteren (bezinning)
20 mei 2018
paasoverdenking
01 april 2018
innerlijke tegenkracht
18 maart 2018
De verlamde man
19 februari 2018
Toren van Babel
21 januari 2018
Kerstoverdenking
25 december 2017
Job
26 november 2017
De zondebok
15 oktober 2017
Het tiende gebod
17 september 2017
vrijheid
03 september 2017
overdenking Pinksteren
04 juni 2017
Meimaand Mariamaand
14 mei 2017
Overdenking Pasen 2017
16 april 2017
Blijf niet staren op wat vroeger was
19 maart 2017
Het nut van religie
19 februari 2017
overdenking kerst
25 december 2016
Beloften
11 december 2016
De roeping van Mozes
20 november 2016
Licht
16 oktober 2016
De ongrijpbaarheid van de liefde
18 september 2016
Schuld en schaamte
03 juli 2016
Angst
19 juni 2016
Pinksterpreek
15 mei 2016
Paaspreek
27 maart 2016
De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan
21 februari 2016
Het vijfde gebod
17 januari 2016
Kerstpreek 2015
25 december 2015
Menselijk tegenover
21 juni 2015
De trooster, heilige geest
17 mei 2015
Macht
15 maart 2015
Grondhoudingen van het koninkrijk
15 februari 2015
Kerstpreek 2014
25 december 2014
Richteren11: 29-35
16 november 2014
Correcties van de ziel
19 oktober 2014
Lazarus
21 september 2014
Licht
18 mei 2014
Paaspreek 2014
20 april 2014
De heilige geest
16 maart 2014
De bruiloft te Kana
16 februari 2014
De verloren zoon
19 januari 2014
Identiteit
17 november 2013
Eerbied voor de schepping
20 oktober 2013
Onze schaduw
15 september 2013
De ander
16 juni 2013
Pinksterpreek
19 mei 2013
Luchtfietserij
21 april 2013
Paaspreek 2013
31 maart 2013
Het koninkrijk van Jezus
17 maart 2013
Bildung
17 februari 2013
Wetenschap en wijsheid
27 januari 2013
kerstpreek 2012
25 december 2012
Wat blijft en voorbijgaat
18 november 2012
Geest
21 oktober 2012
Religie
16 september 2012
Verlangen naar eenheid
17 juni 2012
Het buitenissige
20 mei 2012
De kunst van het liefhebben
18 maart 2012
Verwachtingen
19 februari 2012
Idealisme
29 januari 2012
kerstpreek 2011
24 december 2011
Mens en tijd
20 november 2011
Vrijzinnigheid
16 oktober 2011
Wat beweegt ons?
04 september 2011
Het verlangen naar macht
15 mei 2011
Het verlangen naar macht
17 april 2011
Religie en wetenschap
20 maart 2011
Beeldvorming
20 februari 2011
De grenzen van het ego
23 januari 2011
Kerstpreek 2010
25 december 2010
Richting zoeken
27 november 2010
Metamorfosen
21 november 2010
Het goede leven
19 september 2010
Het 7e zegel
20 juni 2010
Hoeders
18 april 2010
Het onzichtbare christendom
21 maart 2010
Mozes
21 februari 2010
Simson
17 januari 2010
De Christus
15 november 2009
Hebben en zijn
18 oktober 2009
Een eigen weg
06 september 2009
Bevrijding door liefde
05 juli 2009
De verborgen Jezus
21 juni 2009
Leven in verhalen
17 mei 2009
Betekenis van het Evangelie
19 april 2009
De ander
15 maart 2009
Geest van de waarheid
15 februari 2009
God als geheim in ons leven
25 januari 2009
Kerstpreek 2008
25 december 2008
Verzet en overgave
21 december 2008
Tien geboden
16 november 2008
Relatie mens/natuur
19 oktober 2008
Het mysterie mens
21 september 2008
De geest
18 mei 2008
Liefde als leidraad
20 april 2008
Symbolen
13 april 2008
Exodus
30 december 2007
De 2e kant van de mens
16 december 2007
Geloven in de toekomst
09 december 2007
Natuur
02 december 2007
Trouw aan jezelf
26 november 2007
Projectie
19 november 2007
Geloof, hoop en liefde
12 november 2007
Vergeving
05 november 2007
Het leven als geschenk
28 oktober 2007
Ziel en geest
21 oktober 2007
Hoop
14 oktober 2007
Onderweg
07 oktober 2007
Martha en Maria
30 september 2007

Het offer van Abraham

Kern van de overdenking

Abraham koestert zich, helemaal in de benadering van het OT op dit punt, in de weldaad die het nakomelingschap hem brengt. In de zoon die hij verwekt heeft, voelt hij zich de mens die hij wil zijn want hij kan wijzen op wat hij heeft geschapen en op de wereld heeft gezet. Maar dit denken berust op de misvatting dat onze verdiensten worden bepaald door onze eigen daden, dat die eigen daden van ons een echt mens maken. God corrigeert dat denken hier in Genesis 22. Wij leven niet door wat wij voortbrengen. Wij bestaan in onszelf. Niet onze vruchtbaarheid bepaalt wie wij zijn, maar wij zelf.

 

Overdenking 20 november Zeist (het offer van Abraham)

Het verhaal van Abraham die het bevel krijgt om zijn enige zoon te offeren roept weerzin op. Als je het verhaal laat staan zoals het wordt verteld, dan doet het barbaars, meedogenloos en gruwelijk aan. En welke draai je er ook aan geeft, dat gevoel over deze vertelling blijft. In het verleden heb ik wel eens gedacht dat het offer van Abraham een protest was tegen de praktijken van een naburig volk, de Ammanieten, die kindoffers aan hun god Moloch brachten, maar de tekst verhindert zo’n uitleg. Want God zegt in deze passage :Omdat je dit hebt gedaan en mij je eigen zoon niet hebt onthouden, zal ik je zegen schenken in overvloed. Het is niet logisch dat God dit gezegd zou hebben als hij de praktijken van de Ammanieten had willen veroordelen. Dan zou hij meer iets gezegd hebben in de trant van: ik ben bedroefd dat je je zoon hebt willen offeren, want je had kunnen weten dat ik kindoffers veroordeel.

 

Nee, zo komen we er niet. En intussen blijft het een gevaarlijk verhaal. Want een oppervlakkige interpretatie ervan rechtvaardigt elke vorm van religieus sadisme. Vooral de vrome mens die een fundamentalistisch geloof aanhangt, kan voor iedere onmenselijke daad die hij pleegt het excuus aanvoeren dat God dit hem nu eenmaal beveelt en Wat God je ook beveelt, je moet het doen.

 

In de ogen van dit soort gelovigen moet een heilige wet worden gehoorzaamd, ongeacht de offers die moeten worden gebracht. Mensen die zo worden opgevoed, moeten hun eigen menselijke gevoelens verloochenen als een God dat van hen vraagt. Dit type gelovige moet zijn eigen denken uit zijn hersens slaan als hij op een goddelijk bevel stuit dat het onmenselijke van hem schijnt te verlangen. Als je mensen eenmaal tot dit soort gehoorzaamheid hebt gedwongen, worden ze de ijveraars van wreed en weerzinwekkend gedrag ter wille van het hogere doel, de gehoorzaamheid aan God of een ideologie. Eenzelfde geneigdheid tot het plegen van misdaden in dienst van het hogere doel hebben we aangetroffen onder het Nazi-regime voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog.

 

Onze reactie op dit verhaal is dan ook vooral: laat dit verhaal links liggen, beschouw het als niet passend in de bijbelse context. We weten dat mensen tot schandelijke gedrag kunnen vervallen, dat ze massamoorden hebben gepleegd en geen oorlog uit de weg zijn gegaan als het bevolen werd in naam van God of een andere hogere macht. Maar wij willen hierop zeggen: ga na wat voor bevel je krijgt, of het menselijk is of niet en als het onmenselijk is, volg het dan niet op. Leer dat ongehoorzaamheid heiliger kan zijn dan gehoorzaamheid.

 

De schriftgeleerden leren ons dat dit in feite de juiste uitleg van dit vervreemdende bijbelverhaal is. Want de God die Abraham het bevel had gegeven om zijn zoon te offeren had hem immers zelf tegengehouden en gezegd: Je mag je zoon niet offeren, Abraham. En dit zou dan de echte betekenis van het hele verhaal zijn, dat de God van Israël dit soort offers niet meer verlangt. Een gerutstellende uitleg, alleen.....de bijbelse tekst is hiermee in strijd. Want God zegende Abraham pas toen hij wat hem het dierbaarst was, wilde offeren. Omdat ik heb gezien dat je bereid was tot het uiterste, zegt God, zal ik je zegenen.

 

Dat godsbeeld, een God die beurtelings het menselijke en het onmenselijke van ons verlangt, heeft sadistische trekjes. En die trekjes, waarin God niet alleen als een weldoener,maar ook als een kwelgeest wordt voorgesteld, zijn ons bekend uit tweeduizend jaar christendom van schuld en boete.

 

Die god hebben wij verlaten. Omdat in onze overtuiging een God die iets onmenselijks beveelt, ophoudt schepper van mensen te zijn, hij is geen God maar een afgod die niets te zeggen heeft en alleen maar een boeman van de menselijke angst.Tegen zo’n boeman moeten we ons met alles wat in ons zit teweer stellen totdat hij ophoudt de kwelgeest te zijn die onze nachtrust verstoort.

Maar we kunnen het offer van Abraham ook anders zien dan als een machtsbevel van buitenaf waartegen we ons moeten verzetten. In de opvatting van het machtsbevel heeft het ons niets anders te zeggen dan dat het een verhaal is dat zo snel mogelijk vergeten moet worden. Maar we kunnen deze legende ook anders lezen: als een weergave van een innerlijke ontwikkelingsgeschiedenis van het menselijk hart en dan krijgt het een andere lading.

 

De grondgedachte van het OT is dat het waarom van ons leven in onze nakomelingen ligt. De natuur waarin wij leven zegt ons: je leeft voort in je kinderen. In het OT heeft alleen een vader of een moeder van kinderen deel aan de goddelijke zegen. Als je dit gegeven voor ogen houdt, dan lees je het verhaal van Abraham anders.

 

Bij Abraham gaat het over niets anders dan teleurgestelde verwachtingen. Wat aan anderen zingeving verschaft, gaat buiten hem om. Zijn vrouw is onvruchtbaar en zelf is hij kinderloos. Van de zoon Ismaël die hij bij een andere vrouw, had, Hagar, deed hij op aandringen van zijn vrouw Sara afstand. En eindelijk, als hij het zelf niet meer verwacht, ontvangt Sara haar zoon Isaäk. En nauwelijks is Isaäk volwassen, nauwelijks rust op hem de belofte van een gezegend nakomelingschap en er komt de dreiging van het offer. God vraagt terug waar hij zich aan vastklampt, en pas als hij bereid is om dat weer af te staan, krijgt hij de zegen waarop hij al zoveel jaren wacht.

 

En hier zit de diepere betekenis van het offer van Abraham. Abraham koestert zich, helemaal in de benadering van het OT op dit punt, in de weldaad die het nakomelingschap hem brengt. In de zoon die hij verwekt heeft, voelt hij zich de mens die hij wil zijn want hij kan wijzen op wat hij heeft geschapen en op de wereld heeft gezet. Maar dit denken berust op de misvatting dat onze verdiensten worden bepaald door onze eigen daden, dat die eigen daden van ons een echt mens maken. God corrigeert dat denken hier in Genesis 22. Wij leven niet door wat wij voortbrengen. Wij bestaan in onszelf. Niet onze vruchtbaarheid bepaalt wie wij zijn, maar wij zelf.

 

Ook in onze tijd kun je hier wel voorbeelden van geven. Een vader of een moeder, die zich vastklampen aan hun opgroeiend kind omdat zij daarin hun eigen houvast, de zin van hun eigen leven zien en verwachten, zij zullen alleen maar bereiken dat zo’n kind spoedig van hen verveemdt, zich verstikt voelt en op een goede dag aan al die zorgzaamheid wil ontsnappen. Pas wanneer moeder en vader leren voor zichzelf te bestaan en hun kind vrij te laten, zal dit kind in vrijheid naar hen terugkeren. Wat zij offerden, wordt op die manier uiteindelijk een dieper bezit.

 

Het is een voorbeeld van de onmisbare wet van rijping, een loslaten van de ouders op weg naar zichzelf en daardoor een rijker leven krijgen. Het offer van Abraham is in dit opzicht een illustratie van het gegeven dat je alleen kunt behouden wat je weggeeft. Alleen wat je laat gaan zal bij je blijven en alleen wat je offert zal je gegeven worden. Abrahams offer is een getuigenis van dat innerlijk gebeuren en is in dat opzicht een verheven les in wijsheid. En ten diepste ook een relgieus verhaal. Omdat het verwijst naar wat zich voltrekt in de menselijke ziel als een mens beseft dat het niet alleen gaat om wat hij heeft voortgebracht, maar ten diepste om de vraag wie hij zelf is.

 

De God van degene die bestaat om zichzelf en niet om wat hij heeft voortgebracht, is geen God van buitenaf die zich bij tijd en wijle tegen hem richt, maar een geheim in hemzelf, midden in zijn eigen bestaan.