Ervaar de vrijheid van denken en geloven in de Walkartgemeenschap

 

 

Als vrijzinnige geloof je

dat onder alle dingen een werkelijkheid aanwezig is

die zich niet laat verwoorden, maar soms wordt ervaren;

een onderstroom zonder naam, maar altijd aanwezig

 

Als vrijzinnige geloof je ook

dat je open en ontvankelijk moet zijn voor andere opvattingen

dat rechtlijnigheid en starre standpunten

menselijkheid en waarheid in de weg staan

 

 

En...

Dat het leven een geheim is

dat ontzag en aandacht van je vraagt

en dat liefde

alleen door mensen kan bestaan

Kom ook!

 

 

 

Denk en praat met ons mee

Er wordt aan gewerkt
Seizoen 2023-2024
Het huidige seizoen loopt op zijn einde. Maar zoals altijd zijn we vanaf januari alweer druk met het volgende seizoen. De planning is rond. Nu werken we aan de teksten voor het programmaboekje en de website. Daarvoor moeten we mensen aansporen met hun gegevens op de proppen te komen.

Volgens de planning ontvangt u het nieuwe programma rond half augustus. De website zal zich langzaam vullen met de nieuwe activiteiten.

En natuurlijk zien we u graag weer terug in de Walkartgemeenschap in seizoen 2023-2024.

Jouke en Ineke Krediet
Onderscheiden

Het heeft Zijne Majesteit de Koning behaagd de heer en mevrouw Krediet te benoemen tot lid in de Orde van Oranje Nassau.

Op 26 april werden Jouke en Ineke Krediet naar de Broedergemeente gelokt. Die dag waren zij 50 jaar getrouwd en Jouke vermoedde dat het daarmee iets te maken had. Ineke was op de hoogte van de onderscheiding die haar man ging krijgen, maar dat ze zelf ook onderscheiden zou worden, daar wist ze helemaal niets van.

Douwe, de oudste kleinzoon van Ineke en Jouke, 13 jaar, was de initiatiefnemer tot dit alles. Hij is graag bij zijn opa en oma en merkte dat ze altijd druk zijn voor de Walkartgemeenschap. Het heet vrijwilligerswerk, maar soms lijkt het meer op een volle baan. Voor hem aanleiding om hen eens in het zonnetje te zetten.

 

Voor meer foto's zie https://www.walkart.nl/archief/Herinneringen/26-april-2023,-jouke-en-ineke-krediet-onderscheiden

Walkartontmoeting
Mattheus Passion
Bachs onbetwiste meesterwerk blijft na drie eeuwen fascineren en ontroeren.

Een bijzonder exposé door Jan van Ramshorst, geheel gewijd aan Bachs onvolprezen Matthäus-Passion. Een speurtocht, ondersteund met veel beeld en geluid, naar wat er allemaal 'achter de nootjes' te beleven valt.


Gezien de grote belangstelling zijn er twee voorstellingen gepland, te weten: zaterdagavond 1 april van 19.30 - 22.00 uur en zondagochtend van 10.30 - 13.00 uur.

Deze Walkartontmoeting is zoals gebruikelijk vrij toegankelijk. Wel wordt u gevraagd zich tevoren aan te melden. Tot 17 maart kunnen leden en vrienden van de Walkartgemeenschap zich aanmelden via Ineke Krediet, tel. 030 6923828 of via de contactpagina van de website www.walkart.nl. Daarmee bent u verzekerd van een plaats. Na 17 maart kunt u zich via de website van Jan van Ramshorst aanmelden (www.muziekmonumenten.nl). Dan zal er op die website ook meer informatie te vinden zijn. Aanmelding wordt gevraagd om te voorkomen dat op de betreffende dagen mensen teleurgesteld moeten worden omdat er geen plaats is.

 

8 maart 2023, 10.00 uur
'Plus' en 'Min'
Rogier van der Wal brengt ook deze keer een tweede cursusleider mee, te weten mr. Lianne van Kalken. Zij is voor GroenLinks wethouder in Vlaardingen en promoveert daarnaast op raadsakkoorden aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam. 

Nu de lente langzamerhand weer aanbreekt wil Rogier van der Wal samen met Lianne Kalken de pluskant van politiek-maatschappelijke ontwikkelingen met ons behandelen. Zij gaan een pleidooi houden voor een positieve, constructieve politiek die uit is op samenwerking en op samen dingen bereiken.

 

Voor een uitgebreidere beschrijving van deze middag raadpleeg:
https://www.walkart.nl/activiteiten/cursussen-en-lezingen/tweeluik-met-rogier-van-der-wal

 

De middag van 30 november samen met dr. Willeke Slingerland was uitermate interessant en de tijd was veel te kort! We rekenen op een minstens zo interessante middag op 8 maart. En aan wat positivisme hebben we allemaal behoefte.

 

Woensdag 8 maart 2023, 10.00 - 12.00 uur, Walkartcentrum, Kerkweg 19, Zeist.
Kosten: € 5,00 voor leden en vrienden; € 8,00 voor anderen. Koffie en thee worden u aangeboden.

Aanmelden via Ineke Krediet 030-6923828 of via de contactpagina van deze website.

 

 

zo 5 maart 2023, 10.30 uur
Walkartontmoeting
Onderweg ... maar waarheen?

Met de toenemende dreiging van een ecologische catastrofe. oplopende spanningen op het internationale toneel en een epidemie aan depressies en burn-outs, is het moeilijk om de toekomst met vertrouwen tegemoet te zien.


We moeten proberen er het beste van te maken. Tja, wat moeten we anders?

 

Jan Warndorff is humanissticus en filosofisch schrijver.

Lees meer op https://www.walkart.nl/activiteiten/walkartontmoetingen-2022-2023/5-maart-2023

 

Komt u luisteren en meepraten op zondag 5 maartom 10.30 uur? De toegang is vrij, aan de uitgang wordt gecollecteerd. Tijdens een korte pauze schenken we een kopje koffie/thee.

 

 

ma 13 februari 2023, 20.00 uur
Alexander de Grote
Dr. Rolf Strootman, docent oude geschiedenis Universiteit van Utrecht, was al eens eerder bij ons te gast. Deze keer gaat hij het hebben over Alexander de Grote.

 

In de hedendaagse geschiedschrijving wordt Alexander de Grote doorgaans Alexander III genoemd, of ‘Alexander van Macedonië’.
De erenaam ‘de Grote’ is volgens velen te veel eer voor deze veroveraar. Want wat bracht deze Alexander eigenlijk teweeg, behalve de val van het Perzische Rijk, de voortijdige dood van honderdduizenden mensen, en het ontstaan van een complete politieke chaos die tot een halve eeuw na zijn dood zou voortduren?

Geen enkele historische figuur uit de Oudheid is zo omstreden als Alexander ‘de Grote’.

 

Lees meer op

https://www.walkart.nl/activiteiten/cursussen-en-lezingen/--held-of-hufter

 

Datum: 13 februari 2023
Tijd: 20.00 uur

Kosten: € 6,00 voor leden en vrienden Walkartgemeenschap; € 8,00 voor anderen. Leden van het Klassiek Verbond en scholieren: gratis. 

Koffie of thee worden u aangeboden door de Walkartgemeenschap.

 

Prof. André Droogers
zondagse bijeenkomst
Zondag 21 mei ontvangen wij Prof. André Droogers in de Walkartgemeenschap.

André Droogers is langzamerhand een regelmatige spreker geworden bij onze zondagse bijeenkomsten.

 

André Droogers is emeritus-hoogleraar culturele antropologie, in het bijzonder religieuze en symbolische antropologie, van de Vrije Universiteit in Amsterdam. Zijn meest recente boek is ‘Speltherapie voor verward Nederland’ (2018). Eerder verscheen van zijn hand onder meer ‘Kieswijzer levensbeschouwing’ (2017)

 

Er verschijnen ook regelmatig artikelen van zijn hand. Bent u geïnteresseerd, kijk dan op 
https://www.nieuwwij.nl/personen/andre-droogers/.

 

Bij ons is a.s. zondag zijn thema:  ‘Voorbij God nietes/welles’. Natuurlijk zijn we weer benieuwd wat dat onderwerp voor praatstof oplevert.

 

De toegang is vrij. Aan de uitgang wordt gecollecteerd.

10 mei 2023
Voorjaarstocht
Op 10 mei a.s. is het zover, dan is het weer tijd voor onze jaarlijkse voorjaarstocht voor leden en vrienden.

Op de plank ligt nog een mooie route die vanwege corona niet doorging. Het is ieder jaar een verrassing waar de tocht naartoe gaat, zo ook voor de schrijfster van dit stukje.

Over de stemming hoeven we ons geen zorgen te maken. Zelfs na een dag met elkaar optrekken zijn we nog niet uitgepraat. Wat is het altijd gezellig.

We verzamelen tussen 10.00 en 10.30 uur op een nu nog onbekende plaats. Tussen 15.00 en 15.30 uur verwachten we weer terug te zijn in Zeist.

Leden en vrienden van de Walkartgemeenschap kunnen zich opgeven bij Ineke Krediet. Ook chauffeurs graag opgeven. De kosten van het uitje, inclusief lunch, bedragen € 10,00, contant te voldoen op de betreffende dag. Opgave graag voor 30 april a.s.

25 maart 2023, 13.30 uur
Walkartkoor
Op 25 maart 2023 verzorgt het Walkartkoor onder leiding van haar nieuwe dirigente Madeleine Ingen Housz een zaterdagmiddag concert met een gevarieerd, zonnig repertoire. 

Op het programma staan Nederlands- en anderstalige liederen over o.a. ontluikend groen, bloemenpracht en kwetterende vogels. Het zingen wordt afgewisseld met toepasselijke gedichten.

 

Bijzonder!

De muziekmiddag heeft deze keer een afwijkende tijd. Het Walkartkoor zingt van 13.30 - 14.30 uur.

Na afloop schenken we koffie en thee in het naastgelegen Walkartcentrum en trakteren de dames van het koor ons op iets lekkers.

De toegang is vrij. We collecteren aan de uitgang voor het voortbestaan van het koor.

Steeds vaker hebben bezoekers geen contant geld meer en lopen ze het collectemandje voorbij. U begrijpt dat het voor ons zo moeilijker wordt om vrij toegankelijke bijeenkomsten te blijven organiseren. U treft daarom in de collectemandjes tegenwoordig kleine strookjes aan waarop ons banknummer vermeld staat waarop u voor- of achteraf uw bijdrage kunt storten (NL94INGB0000265660 t.n.v. Vrijzinnige Geloofsgemeenschap NPB, Afd. Zeist). Op die manier is uw bijdrage ook geregistreerd als gift en komt die in aanmerking voor mogelijke aftrek voor uw belasting.

Binnenkort nemen we ook een QR-code in gebruik waarmee u uw bijdrage kunt doneren met uw telefoon.

 

13 maart 2023, 20.00 uur
Schatzoeken Romeins ommeland
n tegenstelling tot wat er in het programmaboekje staat vermeld, draagt de lezing van vanavond de titel Schatzoeken in Romeins ommeland, en wordt verzorgd door Martje de Vries MA., Classica. 

 

De stad Rome zelf was het onderwerp van vele antiquarische studies, maar haar ‘verborgen’ (cf. latere) ommeland vormde daarmee een sterk contrast. Aan de hand van teksten van antieke auteurs ging Kircher in Latium op zoek naar monumenten die een eeuwige herinnering verdienden (aeterna memoria digna monumenta). Hij beschreef en illustreerde wat hij op die tochten tegenkwam en zocht met antieke bronnen in de hand naar Alba Longa, naar objecten, villa’s en graven uit de Oudheid, en naar plaatsen die hij kende uit de antieke bronnen en de stichtingsmythologie van Rome.

Adres: Walkartcentrum, Kerkweg 19, Zeist

Aanmelden bij Ineke Krediet, tel. 030-6923828 of via de contactpagina van de website.
Deelnemers aan alle avonden hebben voorrang bij inschrijving.

€ 6,00 per avond voor leden en vrienden van de Walkartgemeenschap; € 8,00 per avond voor niet-leden/vrienden. Gratis voor leden van het Klassiek Verbond (via lidmaatschap).
Gratis voor scholieren (gesubsidieerd door het Klassiek Verbond).

Koffie en thee worden u aangeboden door de Walkartgemeenschap.

za 25 februari 2023 15.30 uur
Van Lennepkwartet
Het Van Lennep kwartet werd opgericht door musici die waren verbonden aan het Radio Filharmonisch Orkest en het Balletorkest. Hun initiatief kwam voort uit hun grote liefde voor het kwartetspel. 

 

Oprichter Gerard Kroon bespeelt de cello, Peter Thoma en Zofia Balcar de viool en Monique Laanen de altviool. De ons zeer bekende en virtuoze Harry Schram begeleidt het kwartet op piano.

 

Het Van Lennepkwartet speelt deze middag Opus 18, nr.1 van Ludwig van Beethoven en het tweede pianokwintet van Dvorak.

 

Zaterdag 25 februari 2023 van 15.30 - 16.30 uur. Toegang vrij met een collecte aan de uitgang.

 

Zie ook de betreffende pagina op deze website.

18 september 2022, 10.30 uur
Johan de Wit
Op 18 september sprak Johan de Wit over 'de menselijke geest'.

 

Deze overweging treft u onder 'Archief' - 'Overdenkingen' of via deze link: '18 september 2022, de menselijke geest'

 

Aan het einde van de bijeenkomst hernam Johan de Wit het woord en las zijn tekst 'Over geloven'.

Ook deze tekst staat op deze website en wel onder 'Archief' - 'Meditaties', 'Over geloven'. Ook te bereiken via deze link.

Alphons van Dijk en Jouke Krediet
Alledaagse wijsheid
Op zondag 30 april geven Alphons van Dijk en Jouke Krediet invulling aan de zondagochtendbijeenkomst. Beiden zijn geïnteresseerd in kunst en cultuur. Dat inspireerde hen om deze keer te spreken over 'Alledaagse wijsheid', waarin kleuren betrokken worden. Natuurlijk wordt een en ander geïllustreerd met beelden via de beamer en zijn er muziekbijdragen.

 

Komt u ook?

Zondag 30 april 10.30 uur, Kerkweg 23, Zeist.

 

De tekst van Alphons van Dijk kunt u hier nalezen:

https://www.walkart.nl/archief/Lezingen/kleur

Afscheidsconcert
Theo Nederpelt

Op vrijdagavond 14 april om 20.00 uur en op zaterdagmiddag 15 april om 16.00 uur geeft Theo Nederpelt in de Walkartkerk zijn afscheidsconcert.

Het achteruitgaan van zijn gehoor dwingt Theo hiertoe. Hij gaf meer dan 20 jaar pianorecitals in de Walkartkerk en is ruim 80 jaar optredend pianist. Theo speelt op deze avond hoogtepunten uit zijn repertoire van Edvard Grieg (delen uit de Peer Gyntsuite), Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart, Franz Schubert, Claude Debussy en last but not least de geweldige Waldsteinsonate van Ludwig van Beethoven.

Anders dan in andere jaren wordt u gevraagd zich voor dit concert op te geven omdat wij veel belangstelling verwachten en mensen niet bij aankomst teleur willen stellen. U bent allen van harte welkom en u kunt zich opgeven bij Ineke Krediet, tel. 030 6923828 of via de contactpagina van www.walkart.nl

Datum en tijd: vrijdag 14 april 20.00 – 22.00 uur (vol) en zaterdag 15 april 16.00 - 18.00 uur (vol).
Plaats: Walkartkerk, Kerkweg 23 in Zeist.
De toegang is vrij, aan de uitgang wordt gecollecteerd. Wij adviseren een bijdrage van minimaal € 5,00. Bij de uitgang liggen QR-codes met een betaalverzoek, waarmee u met uw mobiele telefoon uw bijdrage kunt geven.

wo 22 maart 2023, 14.30 u
Marjo de Jeu vertelt over deze reis
Op woensdag 22 maart vanaf 14.30 uur vertoont Marjo de Jeu een (aangepaste) film en vertelt zij aan de hand van foto's het verhaal van een reis met de Volvo-club van Bant naar Beijing waaraan zij en haar man meededen.

 

75 klassieke Volvo's, 12.000 kilometer door 8 landen.

U leeft intens mee met de deelnemers die soms op de proef werden gesteld, angstige momenten meemaakten als ze pech kregen, diesel tankten in Rusland i.p.v. benzine (tja .. dat tekentje leek erg op onze euro19), sliepen in een Ger (traditionele tent) in Mongolië, verrassende ontmoetingen hadden en uitgeput raakten. In China moesten alle Chinezen wijken voor de Volvo-karavaan. Dat is ook een aparte ervaring!

 

Reis mee met Marjo en haar man en beleef veilig op uw stoel dit avontuur.

 

Voor € 5,00 inclusief koffie/thee kunt u meegenieten van de reis! Voor niet leden/vrienden bedraagt
de prijs € 8,00.
 
Aanmelden kan bij Ineke Krediet 030-6923828 of via de contactpagina van de website www.walkart.nl/contact
 
Gerard Tieman
In memoriam

Gerard Tieman zal vast en zeker een onvergetelijk lid van de Walkartgemeenschap blijven. Hij was oorlogsslachtoffer, werd daarvoor persoonlijk onderscheiden (door koningin Wilhelmina, in aanwezigheid van haar secretaresse Juffrouw van Telligen), sindsdien blind en vrijwel doof, werd leraar Engels-thuisonderwijs en vele jaren hoofd van de Pedagogische Staf van het Blindeninstituut Bartimeüs in Zeist. Hij was een man van grote kwaliteiten; intelligent, evenwichtig en mild in zijn oordeel. Hij werd bijna 97 jaar. Zijn opvatting over vrijzinnigheid was helder: godsdienstigheid past ons niet; de religieuze ervaring kunnen we waarderen. Enkele van onze Walkartleden bezochten hem en konden hulp bieden. Ze beschouwden hem als de meest wijze mens die ze ooit ontmoetten. Hij had een aantal echte vrienden, wier kring allengs slonk. Gerards vrouw  Marga  overleed ongeveer tien jaar geleden. Zij kregen twee dochters.  We kunnen hem met eerbied en dankbaarheid gedenken.

Jouke Krediet

wo 8 en 22 februari 2023, 14.30 uur
Liek Mulder
Het jaarthema van het Walkartwerk in het seizoen 2022-2023, nodigde Liek Mulder onweerstaanbaar uit om zich weer eens te verdiepen in ontdekkingsreizen en ontdekkingsreizigers. Een eenvoudige definitie van een ontdekkingsreis is een reis waarin niet of weinig bekende gebieden verkend worden. Eenvoudig, omdat achter dergelijke reizen werelden schuil gaan. Om te beginnen de toenmalige wereld, maar natuurlijk ook de motieven om dergelijke reizen te ondernemen, en de redenen waarom vrouwen en mannen het ongewisse avontuur van zo’n reis wilden en vooral ook durfden aan te gaan.

Wat dreef mensen als de negentiende-eeuwse Nederlandse Alexandrine Tinne om het toen nog voor een deel onbekende Afrika te verkennen? Of, een bekender voorbeeld, Christoffel Columbus, die met zijn ‘ontdekking’ van Amerika de geschiedenis van dat continent haast onvoorstelbaar beïnvloedde. Wat te denken van Willem Barentsz., Jacob Roggeveen en Hendrick Hamel? En wat weten we eigenlijk van Sint Brandaan? In ieder geval veel minder dan van Neil Armstrong.

Lees meer op https://www.walkart.nl/activiteiten/cursussen-en-lezingen/de-wereld-verkennen-en-ontdekken